top of page
cup with brown and white liquid_edited_e

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage bij Eline Spee Fotografie boekt.

 

Door het boeken hiervan verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden zijn geldig op alle diensten van Eline Spee Fotografie.

 

​-Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum.

 

-Beeldmateriaal gemaakt door Eline Spee Fotografie kan ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, Facebook en Instagram van Eline Spee Fotografie. Daarnaast kan het beeldmateriaal ook gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden en publicaties, zoals portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Indien u dit niet wenst, dient u Eline Spee Fotografie hiervan uitdrukkelijk, schriftelijk op de hoogte te brengen voor het boeken van de fotosessie. Of indien de klant een specifieke foto niet online wil zien kan dit zeker overlegd worden.

 

​-Eline Spee Fotografie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens een fotoshoot.

 

​-Eline Spee Fotografie behoudt het recht voor om de informatie op de website, inclusief wat betreft tarieven en afspraken, ten allen tijde aan te passen. De prijs die met de klant is overeengekomen op het moment van de boeking blijft wel ongewijzigd ongeacht de eventuele prijsstijgingen. Bij gebruik van een cadeaubon telt het tarief van een sessie op het moment van boeking van de sessie, niet van uitgifte van de cadeaubon.

 

​-De prijs van de fotosessie dient direct na de sessie betaald te worden door middel van overschrijving binnen de 14 kalenderdagen en voor het versturen van de foto's. De factuur dient binnen deze termijn betaald te worden. De klant ontvangt de foto's zodra deze af zijn en nadat de betaling is ontvangen.

 

​-Voor de fotosessie wordt bij de boeking een afspraak gemaakt op een dag en plaats dat zowel voor Eline Spee Fotografie als de klant geschikt is.-In geval van slecht weer bij een buitenshoot (bijvoorbeeld regen of zeer donkere lucht...) mag de fotoshoot worden verplaatst door Eline Spee Fotografie. Nadien zal er in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd worden.

 

​-De klant kan, om eender welke reden, de fotosessie verplaatsen door dit ten laatste drie kalenderdagen vooraf aan Eline Spee Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk aan te vragen. Er wordt dan in onderling overleg een nieuwe datum vastgelegd.

 

​-Bij annulering van de fotosessie dient u dit twee kalenderdagen voor de sessie uitdrukkelijk schriftelijk door te geven.

 

-Foto's gemaakt door Eline Spee Fotografie zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven ten allen tijde eigendom van Eline Spee Fotografie. De klant koopt het recht om foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. De klant mag de foto's niet gebruiken voor commerciële doeleinden of doorgeven aan andere commerciële bedrijven zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eline Spee Fotografie.

 

​-De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of ander, hieronder valt ook bijsnijden.

 

​-Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen.

 

​-Eline Spee Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of op afdrukken die niet door Eline Spee Fotografie geleverd zijn.

 

​-Uit alle gemaakte foto's maakt Eline Spee Fotografie een selectie. Deze foto's worden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt in de stijl van Eline Spee Fotografie. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

​-Voor alle extra digitale nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling.

 

-Het tijdsbestek van een fotoshoot vermeld op de website is louter indicatief en kan sterk variëren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, sommige buiten de controle van Eline Spee Fotografie.

 

 

 

Gegevens fotograaf

Website: www.elinespeefotografie.nl

Telefoon: +316 29341756

Dit bedrijf valt onder KOR (kleineondernemersregeling)

bottom of page